Regeling compensatie transitievergoeding

Regeling compensatie transitievergoeding

De regeling compensatie transitievergoeding is gisteren 26-02-19 officieel in het Staatsblad gepubliceerd. Werkgevers kunnen vanaf 01/04/2020 met terugwerkende kracht tot 01/07/2015 gecompenseerd worden voor de betaalde transitievergoeding na beëindiging van een arbeidsovereenkomst wegens langdurige ziekte.

Het advies voor werkgevers die daarop aanspraak willen maken, bewaar de documenten in het kader van de beëindiging goed! Denk o.a. aan: 

– de ontslagvergunning;

– de beëindigingsovereenkomst;

– documenten waaruit de periode blijkt waarin de werknemer ziek was en waaruit blijkt dat hij/zij bij einde arbeidsovereenkomst nog steeds ziek was;

– gegevens over de hoogte van de  transitievergoeding;

– bewijs van uitbetaling transitievergoeding.